Sisekorraeeskiri Idakeskus Sport

    

Sisekorraeeskiri

 

 1. Spordiklubis IDAKESKUS Sport (edaspidi: klubis) pakutavad teenused on mõeldud kasutamiseks kõikidele klientidele – klubiliikmetele ja ühekordse pääsme alusel klubi teenuseid kasutavatele isikutele. Klubis viibides on kõikidel klientidel kohustuslik järgida klubi sisekorraeeskirju.
 2. Klubil on õigus teha muudatusi klubi lahtiolekuaegades, hinnakirjas, tunniplaanis jne.
 3. Klubil on õigus spetsiaalse programmi abil salvestada klientide isikuandmeid ja fotot.
 4. Kõikidelt klientidelt eeldatakse puhtuse ja korra hoidmist ning viisakat käitumist klubi ruumides.
 5. Kõikidelt klientidelt eeldatakse heaperemehelikku suhtumist klubi inventari.
 6. Klient treenib klubis oma vastutusel. Terviseprobleemide esinemisel soovitame konsulteerida perearstiga. Klient on kohustatud treenerit viivitamatult informeerima vigastustest ja traumadest.
 7. Klubis osutavad teenuseid, sh treeninguid viivad läbi ja nõustavad kliente vaid klubi poolt volitatud isikud. Kliendil on ilma klubi eelneva kirjaliku nõusolekuta keelatud teistele klientidele mistahes eelnimetatud teenuste osutamine.
 8. Klubi liikmelisus on personaalne ja klubi liikmekaarti ei ole lubatud edasi anda.
 9. Klubis viibides on klientidel hügieeni ja turvalisuse huvides kohustuslik kanda sportimiseks sobilikke riideid ja jalanõusid. Ohutuse tagamiseks ei ole jõusaalis lubatud kanda sandaale ega muid lahtiseid jalanõusid. Pesemisruumides ja ujulas on kliendi tervise ning ohutuse huvides soovituslik kanda plätusid.
 10. Suitsetamine, alkohoolsete jookide ja narkootiliste ainete tarvitamine klubi territooriumil on rangelt keelatud.   
 11. Spordiklubi (v.a. laste rühmatreeninguid) võivad kasutada isikud alates 16. eluaastast. 12-15-aastased isikud kasutavad Spordiklubi vaid koos täisealise isikuga (v.a. laste rühmatreeningud). Alla 12-aastastel isikutel ei ole lubatud Spordiklubi kasutada (v.a. laste rühmatreeningud).
 12. Hügieeni huvides treeningutel on soovituslik kasutada treeningrätikuid
 13. Korra tagamiseks klubi ruumides on kliendil peale kasutamist kohustus asetada treeningvahendid tagasi oma kohale. Step-pingid tuleb peale kasutamist lasta kõige madalamale astmele. Jõusaali treeningmasinad ja -vahendid pärast kasutamist puhastada selleks spetsiaalselt ettenähtud desinfitseeriva vahendiga.
 14. Rühmatreeningul osalemine toimub treeningpileti alusel, mis tuleb trenni alguses esitada treenerile.
 15. Rühmatreeningutesse  hilinemine ei ole lubatud, kuna häirib kaastreenijaid ning puudulik soojendus tõstab vigastuste riski.
 16. Klubiliikme või külalise poolt toime pandud varguse avastamise korral järgneb varguse toime pannud isikule eluaegne klubi kasutamise keeld ning ostetud pakettide eest tagasimakset ei tehta. Klubil on õigus nõuda vargusega kaasnenud kahju korvamist.
 17. Riietusruumide kapid on mõeldud kasutamiseks vaid kasutamiseks lahtiolekuaegadel.
 18. Klubi külastaja valib garderoobis suvalise kapi, pannes oma personaalse klubikaardi luku avasse. Külastaja on kohustatud oma kapi sulgema ja võtme treeningule kaasa võtma.
 19. Võtme kaotamise korral on trahv 15 ЕUR.
 20. Väärisesemed soovitame jätta administraatori juurde seifi.
 21. Klientide rahulolu huvides ei ole mobiiltelefoni kasutamine treeningute ajal soovitatav.
 22. Raseerimine, küünte lõikamine, juuste värvimine spordiklubis on rangelt keelatud.
 23. Saunades on keelatud kasutada mett, õli, soola, koorivaid ja muid sarnaseid kehahooldusvahendeid.
 24. Palume saunas leili viskamisel jälgida, et ei kerisele ei satuks liiga palju vett, kuna kõik kerised on elektrilised.
 25. Spordiklubi külastuskord kestab 2 tundi.
 26. Basseini on keelatud tulla tänavajalatsites ja üleriietes.
 27. Palume basseini kasutamisel järgida isikliku hügieeni nõudeid.
 28. Enne basseini kasutust pese ennast korralikult ilma ujumisriieteta. Pärast ujulas asuva sauna kasutust ja enne basseini minemist on kohustuslik ennast pesta.
 29. Ujulas kanna sobilikke ujumisriideid (keelatud on ujumine šortsides, samuti ei tohi ujumisriietel olla neete, trukke, lukke ega nööpe).
 30. Väikelapsi lubatakse basseini ainult spetsiaalsete ujumismähkmetega.
 31. Poolpikkade või pikkade juuste puhul ujumine ilma ujumismütsideta on rangelt keelatud.
 32. Halva enesetunde korral ärge minge ujuma, vaid pöörduge klubi arsti poole.
 33. Grupitreeningute ajal on vabade radade hulk piiratud. Grupitreeningute ajad leiate administraatori juurest ja infostendidelt. 
 34. Soovitame valida Teie ujumisoskusele ja tehnikale vastav rada.
 35. Lapsi vanuses kuni 14 eluaastat lubatakse basseini ainult koos vanematega.
 36. Sisekorraeeskirjade rikkumise või ebaviisaka ja mittekorrektse käitumise korral on teenindaval personalil õigus paluda külalisel lahkuda, määrata kliendile rahaline trahv kuni 50€ ja/või liikmekaart teatud ajaks sulgeda. Sellisel juhul ostetud klubipakettide ja külastuspileti eest tagasimakset ei tehta. Klubil on õigus nõuda klubile tekitatud kahju korvamist täies ulatuses.
 37. Klubi ei vastuta klientide isikliku vara eest, vajadusel palume väärisesemed jätta miniseifi. Samuti ei vastuta klubi haigestumiste või õnnestuste eest, mis on põhjustatud kliendi enda tegevusest või vääramatu jõu mõjul (force majore).
 38. Tekkinud probleemide ja küsimuste korral palume pöörduda klubi administraatori poole.
 39. Treeningule pileti ostmine toimub mitte varem kui 25 minutit enne treeningu algust.
 40. Klubi juhtkonnal on vajaduse korral õigus muuta instruktorite töögraafikut ja teha muudatusi grupitreeningute ajakavades, samuti muuta teenuste hinnakirjas toodud hindu.