uus 2021/2022 hooaeg

Aastane kliendilepinguga pakett Gym & Swim:

55.- euro/kuus

 • Aastane liikmelepingu sõlmimine annab Teile õiguse külastada spordiklubi ja kasutada jõusaal ja ujulat piiramatult õigeaegselt kuutasu maksmise tingimusel.
 • Alla 18-aastase isiku nimel sõlmib ja allkirjastab liikmelepingu tema seaduslikuks esindajaks olev lapsevanem või hooldaja.
 • Treeningpaketitasu tuleb maksta igakuuiliselt, kuu 2.-ks kuupäevaks. Treeningpaketitasu on kalendrikuu arvestusega (1.-30/31 kuupäev), alates teisest kuust maksmine on kohustuslik olenemata sellest, kas Teie Spordiklubi faktiliselt külastate või mitte.
 • Treeningpuhkust on võimalik võtta kord aastas mis tahes põhjusel üheks kalendrikuuks kehtiva hinnakirjajärgse puhkusetasu eest. Treeningpuhkuse kokkulepe sõlmitakse spordiklubis ning allkirjastatakse Teie ja Klubi esindaja poolt omakäeliselt. Kui sõlmite treeningpuhkuse kokkuleppe 1. kuni 14. kuupäeval, algab treeningpuhkus järgmise kalendrikuu esimesest kuupäevast. Treeningpuhkuse sõlmimisel 15. kuni kuu viimasel kuupäeval, algab treeningpuhkus ülejärgmise kalendrikuu esimesest kuupäevast.
 • Liikmelepingu lõpetamise kokkulepet on võimalik sõlmida mitte hiljem kui 2 kuud enne lõpetamist. Kui sõlmite liikmelepingu lõpetamise kokkuleppe 1. kuni 14. kuupäeval, lõpeb Teie liikmeleping 2 kalendrikuud pärast viimasel kuupöeval. Liikmelepingu lõpetamise kokkuleppe sõlmimisel 15. kuni kuu viimasel kuupäeval, lõpeb Teie liikmeleping kolm kalendrikuud pärast viimasel kuupäeval. Liikmelepingut ei saa lõpetada käesolevas punktis sätestatust pikema ega lühema etteteatamistähtajaga.

Aastane kliendilepinguga pakett Gym:

39.- euro/kuus

 • Aastane liikmelepingu sõlmimine annab Teile õiguse külastada spordiklubi ja kasutada jõusaal piiramatult õigeaegselt kuutasu maksmise tingimusel.
 • Alla 18-aastase isiku nimel sõlmib ja allkirjastab liikmelepingu tema seaduslikuks esindajaks olev lapsevanem või hooldaja.
 • Treeningpaketitasu tuleb maksta igakuuiliselt, kuu 2.-ks kuupäevaks. Treeningpaketitasu on kalendrikuu arvestusega (1.-30/31 kuupäev), alates teisest kuust maksmine on kohustuslik olenemata sellest, kas Teie Spordiklubi faktiliselt külastate või mitte.
 • Treeningpuhkust on võimalik võtta kord aastas mis tahes põhjusel üheks kalendrikuuks kehtiva hinnakirjajärgse puhkusetasu eest. Treeningpuhkuse kokkulepe sõlmitakse spordiklubis ning allkirjastatakse Teie ja Klubi esindaja poolt omakäeliselt. Kui sõlmite treeningpuhkuse kokkuleppe 1. kuni 14. kuupäeval, algab treeningpuhkus järgmise kalendrikuu esimesest kuupäevast. Treeningpuhkuse sõlmimisel 15. kuni kuu viimasel kuupäeval, algab treeningpuhkus ülejärgmise kalendrikuu esimesest kuupäevast.
 • Liikmelepingu lõpetamise kokkulepet on võimalik sõlmida mitte hiljem kui 2 kuud enne lõpetamist. Kui sõlmite liikmelepingu lõpetamise kokkuleppe 1. kuni 14. kuupäeval, lõpeb Teie liikmeleping 2 kalendrikuud pärast viimasel kuupöeval. Liikmelepingu lõpetamise kokkuleppe sõlmimisel 15. kuni kuu viimasel kuupäeval, lõpeb Teie liikmeleping kolm kalendrikuud pärast viimasel kuupäeval. Liikmelepingut ei saa lõpetada käesolevas punktis sätestatust pikema ega lühema etteteatamistähtajaga.

Aastane kliendilepinguga pakett Gym Day: 

25 euro/kuus

 • Aastane liikmelepingu sõlmimine annab Teile õiguse külastada spordiklubi ja kasutada jõusaal esmaspäevast-reedeni kuni 15:00 piiramatult õigeaegselt kuutasu maksmise tingimusel.
 • Alla 18-aastase isiku nimel sõlmib ja allkirjastab liikmelepingu tema seaduslikuks esindajaks olev lapsevanem või hooldaja.
 • Treeningpaketitasu tuleb maksta igakuuiliselt, kuu 2.-ks kuupäevaks. Treeningpaketitasu on kalendrikuu arvestusega (1.-30/31 kuupäev), alates teisest kuust maksmine on kohustuslik olenemata sellest, kas Teie Spordiklubi faktiliselt külastate või mitte.
 • Treeningpuhkust on võimalik võtta kord aastas mis tahes põhjusel üheks kalendrikuuks kehtiva hinnakirjajärgse puhkusetasu eest.Treeningpuhkuse kokkulepe sõlmitakse spordiklubis ning allkirjastatakse Teie ja Klubi esindaja poolt omakäeliselt. Kui sõlmite treeningpuhkuse kokkuleppe 1. kuni 14. kuupäeval, algab treeningpuhkus järgmise kalendrikuu esimesest kuupäevast. Treeningpuhkuse sõlmimisel 15. kuni kuu viimasel kuupäeval, algab treeningpuhkus ülejärgmise kalendrikuu esimesest kuupäevast.
 • Liikmelepingu lõpetamise kokkulepet on võimalik sõlmida mitte hiljem kui 2 kuud enne lõpetamist. Kui sõlmite liikmelepingu lõpetamise kokkuleppe 1. kuni 14. kuupäeval, lõpeb Teie liikmeleping 2 kalendrikuud pärast viimasel kuupäeval. Liikmelepingu lõpetamise kokkuleppe sõlmimisel 15. kuni kuu viimasel kuupäeval, lõpeb Teie liikmeleping kolm kalendrikuud pärast viimasel kuupäeval. Liikmelepingut ei saa lõpetada käesolevas punktis sätestatust pikema ega lühema etteteatamistähtajaga.

Kehaanalüüs vaid 10.-euro

Klubiga liitumine – tasuta

Tasuta klubiliitumine klubiga kehtib ainult uute klientide jaoks!


Pakett Classic +20% cashback


Pakkumised kehtivad kuni 30.09.2021

Годовой договорной абонемент Gym&Swim:

55.- euro/ в месяц

 • Заключив годовой договорной абонемент Вы можете посещать бассейн и заниматься в тренажерном зале неограниченное количество раз при своевременной ежемесячной оплате.
 • Договор от имени лица младше 18 лет заключает и подписывает родитель или опекун, который является его законным представителем.
  Плату за абонемент необходимо вносить ежемесячно не позднее 2-го числа месяца. Плата за абонемент рассчитана на календарный месяц (1.-30/31. календарный день), начиная со второго месяца оплата обязательна независимо от того, посещаете ли Вы клуб фактически или нет.
 • Отпуск от тренировок можно взять по любой причине один раз в год на 1 календарный месяц за указанную в прейскуранте цену. При заключении договоренности об отпуске от платежей с 1-го по 14-е число месяца включительно, Ваш отпуск от тренировок начинается с первого дня следующего календарного месяца. При заключении договоренности об отпуске от тренировок с 15-го по последнее число месяца включительно, Ваш отпуск от тренировок начинается с первого дня второго календарного месяца после заключения договоренности.
 • Договоренность о прекращении договора можно заключить не позднее чем за 2 месяца до расторжения договора. При расторжении договора с 1-го по 14-ое число включительно, Ваш договор заканчивает свое действие с первого дня третьего календарного месяца после заключения договоренности. При расторжении договора с 15-го по последнее число месяца, Ваш договор прекращает свое действие с первого дня четвертого календарного месяца после заключения договоренности.

Годовой договорной абонемент Gym:

39.- euro/kuus

 • Заключив годовой договорной абонемент, Вы можете заниматься в тренажерном зале неограниченное количество раз при своевременной ежемесячной оплате.
 • Договор от имени лица младше 18 лет заключает и подписывает родитель или опекун , который является его законным представителем.
  Плату за абонемент необходимо вносить ежемесячно не позднее 2-го числа месяца. Плата за абонемент рассчитана на календарный месяц (1.-30/31. календарный день), начиная со второго месяца оплата обязательна независимо от того, посещаете ли Вы клуб фактически или нет.
 • Отпуск от тренировок можно взять по любой причине один раз в год на 1 календарный месяц за указанную в прейскуранте цену. При заключении договоренности об отпуске от платежей с 1-го по 14-е число месяца включительно, Ваш отпуск от тренировок начинается с первого дня следующего календарного месяца. При заключении договоренности об отпуске от тренировок с 15-го по последнее число месяца включительно, Ваш отпуск от тренировок начинается с первого дня второго календарного месяца после заключения договоренности.
 • Договоренность о прекращении договора можно заключить не позднее чем за 2 месяца до расторжения договора. При расторжении договора с 1-го по 14-ое число включительно, Ваш договор заканчивает свое действие с первого дня третьего календарного месяца после заключения договоренности. При расторжении договора с 15-го по последнее число месяца, Ваш договор прекращает свое действие с первого дня четвертого календарного месяца после заключения договоренности.

Годовой договорной абонемент GymDay:

25.- euro/kuus

• Заключив годовой договорной абонемент Вы можете заниматься в тренажерном зале с понедельника по пятницу до 15:00 неограниченное количество раз при своевременной ежемесячной оплате.

• Договор от имени лица младше 18 лет заключает и подписывает родитель или опекун , который является его законным представителем.
• Плату за абонемент необходимо вносить ежемесячно не позднее 2-го числа месяца. Плата за абонемент рассчитана на календарный месяц (1.-30/31. календарный день), начиная со второго месяца оплата обязательна независимо от того, посещаете ли Вы клуб фактически или нет.
• Отпуск от тренировок можно взять по любой причине один раз в год на 1 календарный месяц за указанную в прейскуранте цену. При заключении договоренности об отпуске от платежей с 1-го по 14-е число месяца включительно, Ваш отпуск от тренировок начинается с первого дня следующего календарного месяца. При заключении договоренности об отпуске от тренировок с 15-го по последнее число месяца включительно, Ваш отпуск от тренировок начинается с первого дня второго календарного месяца после заключения договоренности.
• Договоренность о прекращении договора можно заключить не позднее чем за 2 месяца до расторжения договора. При расторжении договора с 1-го по 14-ое число включительно, Ваш договор заканчивает свое действие с первого дня третьего календарного месяца после заключения договоренности. При расторжении договора с 15-го по последнее число месяца, Ваш договор прекращает свое действие с первого дня четвертого календарного месяца после заключения договоренности.

Анализ тела 10 евро!
Присоединение к членам клуба бесплатно!

Бесплатное присоединение к членам клуба действительно только для новых клиентов!

Абонемент Classic +20% кэшбек на карту клуба

Предложение действует до 30.09.2021.